KEYCEO Ffair Ffynonellau Byd-eang Hong Kong

Mawrth 24, 2023
Anfonwch eich ymholiad

Annwyl brynwyr a ffrindiau:

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd KEYCEO TECH CO., LIMITED yn cymryd rhan yn Ffair Ffynonellau Byd-eang Hong Kong sydd ar ddod. Mae KEYCEO TECH CO., LIMITED yn wneuthurwr blaenllaw o berifferolion cyfrifiadurol, sy'n arbenigo mewn cynhyrchu bysellfyrddau, llygod ac offer cysylltiedig eraill. Ers ei sefydlu, mae'r cwmni wedi canolbwyntio ar arloesi ac ansawdd, sydd wedi ei helpu i sefydlu delwedd ragorol yn y diwydiant. Yma rydym yn darparu mwy o wybodaeth am ein cwmni a'r hyn y gallwch ei ddisgwyl o'i arddangosfa yn arddangosfa Hong Kong.1 . Ynglŷn â KEYCEO TECH CO., LIMITED mae gan fwy na 200 o weithwyr ac mae'r planhigyn yn cwmpasu ardal o fwy na 10,000 metr sgwâr. Mae'r cwmni'n buddsoddi adnoddau sylweddol mewn ymchwil a datblygu, gyda mwy nag 20 o beirianwyr yn ei adran datblygu cynnyrch. Mae'r cynhyrchion yn cael eu hallforio i fwy na 50 o wledydd a rhanbarthau yn Ewrop, America, De-ddwyrain Asia, ac ati, ac yn cael eu derbyn yn dda gan gwsmeriaid yn y farchnad.2 . Ffair Ffynonellau Byd-eang Hong Kong yw un o'r arddangosfeydd perifferol cyfrifiadurol mwyaf yn rhanbarth Asia-Môr Tawel. Mae'n cynnig cyfle i weithgynhyrchwyr arddangos eu cynhyrchion diweddaraf, cwrdd â phrynwyr a chyflenwyr, a dysgu am dueddiadau'r farchnad a datblygiadau diwydiant. Fel gwneuthurwr blaenllaw yn y diwydiant, bydd KEYCEO TECH CO., LIMITED yn arddangos ei gynhyrchion a'i arloesiadau diweddaraf yn yr arddangosfa. Bydd y cwmni'n arddangos ei berifferolion hapchwarae diweddaraf sydd wedi'u cynllunio i roi profiad hapchwarae trochi i ddefnyddwyr. Mae llinell hapchwarae'r cwmni o fysellfyrddau a llygod yn adnabyddus am eu gweithrediad cyflym, eu deunyddiau gwydn a'u dyluniadau arloesol. Maent hefyd yn ymgorffori nodweddion dylunio ergonomig sy'n lleihau straen y corff ac yn cynyddu cysur defnyddwyr. Gyda datblygiad parhaus y diwydiant gêm, gall cynhyrchion y cwmni fodloni gofynion chwaraewyr gêm a galw'r farchnad yn dda. Ochr yn ochr â'i linell o gynhyrchion hapchwarae, bydd y cwmni hefyd yn arddangos ei ddatblygiadau arloesol diweddaraf mewn bysellfyrddau a llygod smart ac amlswyddogaethol. Mae'r cynhyrchion hyn yn cyfuno allweddi llwybr byr rhaglenadwy, mewnbwn llais, adnabod ystumiau a nodweddion uwch eraill i alluogi defnyddwyr i gyflawni tasgau'n fwy effeithlon. Maent hefyd yn ymgorffori technoleg diwifr a batris y gellir eu hailwefru, sy'n symleiddio rhyngwyneb y ddyfais ac yn symleiddio profiad y defnyddiwr.


        
        

3. Datblygiad yn y dyfodol Mae KEYCEO TECH CO., LIMITED wedi ymrwymo i barhau i ganolbwyntio ar arloesi ac ansawdd. Mae'r cwmni wedi buddsoddi'n helaeth mewn ymchwil a datblygu ac wedi sefydlu system rheoli ansawdd i sicrhau bod pob cynnyrch yn bodloni neu'n rhagori ar safonau'r diwydiant. Mae'r cwmni'n parhau i fod yn ystwyth ac ymatebol wrth i dechnolegau newydd a thueddiadau'r farchnad ddod i'r amlwg, a bydd yn parhau i ddatblygu cynhyrchion sy'n diwallu anghenion ei sylfaen cwsmeriaid amrywiol. Ar y cyfan, mae KEYCEO TECH CO., LIMITED yn ddarparwr IDM adnabyddus o offer perifferol cyfrifiadurol, ac mae cymryd rhan yn arddangosfa Hong Kong yn dyst i'w hymrwymiad i arloesi ac ansawdd. Rydym yn annog pawb sy'n mynychu i ymweld â'i 10Q14 yn y sioe i ddysgu mwy am ei gynhyrchion a'i arloesiadau diweddaraf.


Bysellfwrdd swyddfa cap bysell crwn ciwt


Anfonwch eich ymholiad