Beth yw siafft poeth-swappable?

Mawrth 14, 2023
Anfonwch eich ymholiad


Y dull cysylltiad bysellfwrdd traddodiadol yw cysylltiad solder, a elwir yn gyffredin fel "weldio". Mae angen dad-sodro'r bwrdd cylched mewnol, sy'n hynod anghyfeillgar i'r nofis ymylol a'r parti anabl sydd am newid yr echelin eu hunain.A beth am gyfnewid poeth? Fel y mae'r enw'n awgrymu, gellir tynnu siafft y bysellfwrdd mecanyddol ar wahân, ac nid yw ailosod y siafft yn gofyn am ddefnyddio haearn trydan ac offer eraill, a gellir ei wneud yn hawdd gyda thynnwr allweddol!

Mae'r bysellfwrdd poeth-swappable yn datrys y pwynt poen o chwaraewyr sydd am "newid yr echel yn hawdd". Mae'r math hwn o fysellfwrdd yn fwy cyffredin yn y cylch addasu ar y dechrau; Mewn rhai achosion, gellir gosod y corff siafft yn uniongyrchol a'i ddisodli trwy'r tynnwr siafft, ac nid oes angen dadosod y siafft, sy'n drafferthus ac yn cymryd llawer o amser.


        

        

3 datrysiad cyfnewid poeth:


1: Mae cornets copr yn boeth-swappable

Mae'r datrysiad cyfnewid poeth cynharaf yn gydnaws â'r rhan fwyaf o'r switshis mecanyddol ar y farchnad. Defnyddir yr ateb hwn ar gyfer trawsnewid PCB bysellfwrdd cyffredin, ond yn gyffredinol ni chaiff ei ddefnyddio mewn citiau wedi'u haddasu oherwydd bod yr agoriad yn gymharol fawr ac mae'n hawdd ei ddefnyddio am amser hir. Mae ocsidiad yn arwain at gyswllt gwael. Er y gall plygu'r pinnau'n iawn ei leddfu, nid yw'n ddiogel wedi'r cyfan.

2: llawes cyfnewid poeth

Mae siafftiau cydnaws yn gymharol fach, a gallant ond fod yn gydnaws â rhai siafftiau â phinnau teneuach, megis Gauter, Content, ac ati Yn gyffredinol, ni allant fod yn gydnaws â siafftiau CHERRY, a bydd siafftiau unigol â phinnau mwy trwchus yn teimlo'n dynn iawn, iawn wrth eu mewnosod . Yr ateb yw: defnyddio gefail i binsio pinnau tenau neu lewys i'w fflatio. Mae'n llai anodd ailosod a weldio na corniau copr, mae'r cysylltiad yn gymharol dynn, ac nid oes bron unrhyw ocsidiad.

3: cyfnewid poeth sedd siafft

Un o'r atebion a ddefnyddir fwyaf ar gyfer citiau wedi'u haddasu yw rhan gysylltiol â shrapnel metel, sydd â strwythur mecanyddol annibynnol ac arbennig ac mae'n rhaid bod ganddo gefnogaeth cylched arbennig. Mae angen i'r bwrdd PCB ailgynllunio'r gylched ac ni ellir ei sodro'n uniongyrchol. Bydd y gost yn gymharol uchel; ond mae ei gysylltiad yn fwy sefydlog na'r llawes, yn llai tueddol o gael cyswllt gwael, ac yn gydnaws â 99% o switshis mecanyddol ar y farchnad.Anfonwch eich ymholiad